THCS Tràng Sơn

Thành viên:admin admin     Bài viết: 300
Thứ năm - 16/02/2012 20:10
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

I/ Giới thiệu chung
Tên trường: Trường THCS Tràng Sơn
Địa chỉ: Xóm 6 – Xó Tràng Sơn – Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ an
Điện thoại: 0383871820
Địa chỉ Email: C2Trangson.dl@nghean.edu.vn
Sơ lược lịch sử nhà trường:
Trường THCS Tràng Sơn, tiền thõn là trường cấp 2 Tràng Sơn được chớnh thức thành lập từ năm học 2005 – 2006 bằng việc tỏch ra từ trường cấp 2 liờn xó: Đông Sơn – Tràng Sơn - Thị Trấn huyện Đô Lương. Hiện tại đóng trờn địa bàn xúm 6 - xó Tràng Sơn. Trong bối cảnh lỳc bấy giờ, giặc Mỹ leo thang đánh phỏ miền Bắc vụ cựng ỏc liệt. Xó Tràng Sơn là một mục tiờu trọng điểm mà khụng quõn Mỹ tập trung đánh bom, bắn phỏ liờn tục vỡ có đập Ba Ra, cống Mụ Bà - một cụng trỡnh thuỷ lợi cấp nước cho 5 huyện Bắc Nghệ An, cầu Ba Ra trờn quốc lộ 15A nối liền với đường mũn Hồ Chớ Minh tại cột mốc số 0, cú kho lương thực giữ trữ quốc gia và lỳc bấy giờ cả xó Tràng Sơn trở thành một trận địa. Lỳc đó trường học cựng nhõn dõn sơ tỏn vào đồi nỳi để tổ chức dạy và học.
Năm học 1969 – 1970 do quy hoạch của ngành, trường cấp 2 Đông Sơn sỏt nhập vào Tràng Sơn, trường dời vào vựng cõy Thị ở Việt Thắng – Xó Tràng Sơn mang tờn Trường cấp 2 Đông – Tràng. Phũng giỏo dục Đô Lương gửi về một lớp chuyờn văn của Huyện, toàn bộ học sinh giỏi văn lớp 7 của huyện Đô Lương qua thi tuyển vũng 1 về trường để học tập và bồi dưỡng năng khiếu. Năm học 1971 – 1972 trường đạt danh hiệu trường tiờn tiến xuất sắc cấp tỉnh được ty Giỏo dục Nghệ An tặng cờ luõn lưu.
-Từ năm học 1972 – 1973 trường lại được tỏi lập riờng dời về địa điểm hiện nay với tờn trường là trường phổ thụng cấp 1;2 xó Tràng Sơn.
-Từ năm học 1981 – 1982 trường đổi tờn là Trường phổ thụng cơ sở xó Tràng Sơn
-Từ năm học 1990 – 1991 trường lại tỏch cấp học và đổi tờn là trường trung học cơ sở Tràng Sơn
Hiện tại, trường THCS Tràng Sơn là trường THCS đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thuộc 3 xó Tràng Sơn , Hồng Sơn , Đông Sơn ( Vùng tuyền sinh 3 xó ) từ ngày 05 thỏng 08 năm 2009. Do trường THCS Đông Sơn và Hồng Sơn giải tán. Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây có tiến bộ , chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà chuyển biến mạnh và vững chắc, 6 năm liền là tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, năm học 2008- 2009 được chủ tich UBND Tỉnh tặng bằng khen. Là một trường đóng trên địa bàn trung tâm của huyện, xó Tràng Sơn là một xó đồng bằng ven thị trấn Đô Lương , nhân dân cần cù lao động và rất năng động và sáng tạo,  kinh tế phát triển bằng nhiều nghành nghề khác nhau , nhiều hộ giàu và có nhiều doanh nghiệp tư nhân làm ăn giỏi , kinh doanh giỏi nhưng cũng vẫn cũn nhiều hộ nghốo nhiều gia đỡnh khú khăn (Sự phân cực lớn và sự không đồng đều). Địa phương rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, xây dựng trường THCS  Tràng Sơn đạt chuẩn thỏng 7 năm 2007
II/ Tổ chức bộ mỏy:
1/ Chi bộ Đảng: có tổng số 22 Đảng viên, trong đó có 16 Đảng viên nữ.
2/ Ban giỏm hiệu: 2 người
-Hiệu trưởng: Trần Văn Thư
      Điện thoại: 0974166979
      Email: Tranthu1958@gmail.com
-Phó hiệu trưởng: Đào Quang nam
      Điện thoại: 0978453192
      Email: Quangnam71@gmail.com
-Phõn cụng nhiệm vụ của ban giỏm hiệu:
Trách nhiệm của hiệu trưởng
 * Phụ trách chung mọi công việc của trường: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, tháng, năm của các tổ cũng như những việc đột xuất khác
 * Trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật, công tác an ninh trường học, công tác xây dựng CSVC trường học
 * Làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND, tạo mối quan hệ công tác tốt. Chủ động và sáng tạo trong việc triển khai công tác xã hội hoá giáo dục tại đơn vị tranh thủ sự đóng góp xây dựng của mọi tổ chức và cá nhân đối với nhà trường
 *  Tổ chức bộ máy nhà trường
 * Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
* Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên. Trực tiếp chỉ đạo tổ CM KHXH và tổ hành chính
* Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường
* Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
* Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành
Trách nhiệm của Phó hiệu trưởng
 Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của trường bao gồm:
* Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn: Tuần, tháng, học kỳ, năm học của trường và các tổ chuyên môn
* Quản lý và chỉ đạo chương trình dạy học của các môn học
* Phân công bố trí chuyên môn giảng dạy của giáo viên đảm bảo ổn định nề nếp và chương trình dạy học hàng ngày
 * Chủ động tổ chức và điều hành tốt các công việc thuộc công tác phổ cập GD THCS trong phạm vi trách nhiệm của trường
 * Tổ chức tốt công tác dự giờ, thực tập, thao giảng, chuyên đề …
* Tham mưu tổ chức tốt các đợt thi, KĐCL, thành lập ngân hàng đề các bộ môn.
* Trực tiếp quản lý chỉ đạo công tác thư viện, TBDH và dạy học các tiết thực hành
* Phụ trách công tác lao động, hướng nghgiệp, dạy nghề phổ thông
* trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên môn KHTN
* Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao
* Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành
3/ Cỏc tổ chuyờn mụn:
3.1:Tổ KHXH: Cú tất cả 24 thành viờn
-Tổ trưởng: Nguyễn Thị Lan Phương
       Điện thoại: 0988972699
       Email: Lanphuong1972na@gmail.com
-Tổ phó: Vương Thị Tứ
       Điện thoại: 01678714402
3.2: Tổ KHTN: Cố tất cả 22 thành viờn
-Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hiếu
       Điện thoại: 01683747149
       Email: anhthanhhieu@gmail.com
-Tổ phú: Nguyễn Thị Võn Anh
       Điện thoại: 0979325191
       Email: Sythao8686@gmail.com
 
 
4/ Kế hoạch phỏt triển
4.1: Diện tớch khuụn viờn: 7038 m2. Đang lập đề án chuyển vị trí trường với diện tích khuôn viên đạt 12.000 m2 trước năm 2015
Cơ cấu các khối công trỡnh hợp lý. Khu học tập cú 20 phũng học, khu phục vụ học tập cú tất cả 10 phũng
4.2: Số lớp, số học sinh năm học 2011 – 2012 và 4 năm tiếp theo      
  Năm học
2011-2012
Năm học
2012-2013
Năm học
2013-2014
Năm học
2014-2015
Năm học
2015-2016
Số lớp 18 18 19 20 20
Số học sinh 659 670 690 700 720
4.3: Lộ trỡnh phỏt triển của nhà trường
Mặc dù trường đó đạt chuẩn quốc gia tháng 7 năm 2007 nhưng do đặc điểm khuôn viên trường hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trường học hiện đại trong tương lai, đồng thời do hai trường THCS Đông Sơn và Hồng Sơn giải tán, trường phải đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh 3 xó: Tràng – Hồng – Đông Sơn nên nhà trường đó tham mưu địa phương lập đề án chuyển vị trí trường về địa điểm mới trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, dự kiến thực hiện vào năm 2015
                                                                              
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                          TRẦN VĂN THƯ
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm non

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu học

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây