THCS Đà Lạc

Thành viên:admin admin     Bài viết: 300
Thứ năm - 16/02/2012 20:11
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Tên trường: THCS  Đà Lạc
Địa chỉ: Xóm 4 Xã Đà Sơn Huyện Đô lương Tỉnh Nghệ An
Số Điện Thoại: 0383871912
     Website hoặc hộp thư điện tử email: c2dalac.dl@nghean.edu.vn
 
Sơ lược lịch sử nhà trường:
 
          Năm học 2006 – 2007 thực hiện Quyết định của UBND huyện Đô Lương về việc sát nhập hai trường THCS Đà Sơn và THCS Lạc Sơn thành trường THCS Đà Lạc địa điểm chính đặt tại phân hiệu Đà Sơn. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện nay.  Ban lãnh đạo trường gồm:
      Thầy Nguyễn Xuân Mẫu nguyên Hiệu trưởng trường THCS Lạc Sơn làm hiệu trưởng, hai phó hiệu trưởng là cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ nguyên phó hiệu trưởng THCS Đà Sơn và thầy Nguyễn Xuân Văn nguyên phó hiệu trưởng THCS Lạc Sơn. Thầy Võ Ngọc Cẩn nguyên hiệu trưởng THCS Đà Sơn được điều về làm hiệu trưởng trường THCS Thịnh Sơn.
      Việc sát nhập trường THCS Đà Lạc bước đầu có những khó khăn thuận lợi. Có đội ngũ giáo viên đầy đủ các bộ môn điều hoà cho cả 2 phân hiệu, có lực lượng đông đảo CBCC và học sinh. Tuy vậy khó khăn thì vô vàn: Cơ sở vật chất không đảm bảo, phải học 2 ca trên cả 2 phân hiệu; sự đồng tình của lãnh đạo và nhân dân 2 xã chưa cao; việc đi lại giảng dạy của giáo viên và sự quản lí của ban lãnh đạo nhà trường đang còn khó khăn.
          Tổng số học sinh toàn trường cho đến cuối năm là 872 em được chia làm 22 lớp trong đó khối 6 có 4 lớp, khối 7 có 4 lớp, khối 8 có 6 lớp, khối 9 có 6 lớp.
   Tổng số CBCC là 53 trong đó quản lí 3 người, giáo viên 46 người, phục vụ 4 người.
Nhưng với sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo nhà trường cùng tập thể CBCC và học sinh nên năm học 2006 – 2007 cũng đã đạt được một số kết quả sau đây:
                      Chi bộ : Trong sạch vững mạnh
                      Trường: Khá
                      Công đoàn: Xuất sắc vững mạnh
                      Liên đội: Vững mạnh xuất sắc
                      Giáo viên dạy giỏi huyện: 09
                     Tổng phụ trách đội giỏi: 01( Hoàng Thị Hương)
                     SKKN đạt bậc ở huyện là 6 cái
                      Học sinh giỏi huyện là 27 em
                      Học sinh giỏi tỉnh là 1 em
    Bước sang năm học 2007 – 2008 trường lại có sự thay đổi: Cô Nguyễn Thị Ngân giáo viên dạy môn Toán nghỉ hưu về quê chồng ở Thanh Chương; thầy Nguyễn Xuân Văn phó Hiệu trưởng xin nghỉ chế độ 132 nên cấp trên điều cô Tăng Thị Huyền nguyên phó hiệu trưởng THCS Hoà Sơn về thay. Cán bộ Tổ KHTN và KHXH vẫn giữ nguyên còn tổ chức Công đoàn đã hết nhiệm kì nên đại hội lại, Chủ tịch công đoàn trường nhiệm kì này là cô Tăng Thị Huyền, phó chủ tịch công đoàn là cô Trần Thị Vinh, tổ trưởng tổ nữ công là cô Hoàng Thị Hương.
     Năm học 2007 - 2008 là năm thứ hai nhập trư­ờng tuy thuận lợi có hơn năm qua nh­ưng khó khăn vẫn không hề giảm. Trư­ờng vẫn học 2 ca ở cả 2 phân hiệu, giáo viên và lãnh đạo vẫn th­ường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai phân hiệu. Với sự cố gắng của tập thể CBCC của tr­ường, của tập thể học sinh, đư­ợc sự quan tâm hơn tr­ước của 2 địa ph­ương, sự chỉ đạo sâu sát của ngành GD và sự động viên rất lớn của Hội phụ huynh học sinh nên trư­ờng cũng đã dành đư­ợc một số thành tích :
                            Trư­ờng: Khá
                           Công đoàn: Xuất sắc vững mạnh
                            Liên đội TNTPHCM: Khá
                            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 ( Tăng Huyền, Trần Vinh)
                            Giáo viên dạy giỏi Huyện: 11( Vân, Uyên, Huyền A, Huyền B, Khoa, Giá, Hoà, Bằng, Nhung, Trần Vinh, Thắng)
                           SKKN đạt bậc 3 KK trở lên: 07 bản( Tăng Huyền, Khoa, Trần Vinh, Uyên, Giá, Nhung, Thắng)
                           Tốt nghiệp THCS: 95%
                            Đậu vào THPT: 93 em
                            Học sinh giỏi Tỉnh: 04 em( Lịch sử: 1em, GDCD: 1 em, TDTT: 2 em)
                            Học sinh giỏi Huyện: 58 em
         Năm học 2008 - 2009 nhân sự lại có sự thay đổi: Thầy Võ Ngọc Cẩn là Hiệu Trưởng trường THCS Thịnh Sơn lại quay về làm Hiệu Trưởng; hai Phó Hiệu Trưởng là cô Tăng Thị Huyền và thầy Nguyễn Xuân Mẫu; Năm học này trư­ờng đã học 1 ca nh­ưng vẫn ở 2 phân hiệu. Với sự cố gắng của tập thể CBGV của trư­ờng, của tập thể học sinh, đư­ợc sự quan tâm hơn nữa của 2 địa phư­ơng, sự chỉ đạo sâu sát của ngành GD và sự động viên rất lớn của Hội phụ huynh học sinh nên trường cũng đã dành được một số thành tích :
                         Trư­ờng: Tiên tiến cấp huyện
                         Công đoàn: Xuất sắc vững mạnh
                         Liên đội TNTPHCM: Khá
                         Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 ( Giá, Trần Vinh)
                         Giáo viên dạy giỏi Huyện: 7( Uyên, Khoa, Giá, Hoà, Bằng, Nhung, Trần Vinh)
                         SKKN đạt bậc 3 KK trở lên: 05 bản(T.Cẩn, Tăng Huyền, Trần Vinh, Giá, Nhung)
                         Tốt nghiệp THCS: 98% Đậu vào THPT: 40%
                         Học sinh giỏi Huyện: 44 em
      Vào đầu năm học 2009 - 2010 nhân sự của trư­ờng lại thay đổi: Cô Nguyễn Thị Minh nguyên là Hiệu Trưởng tr­ường THCS Thuận Sơn như­ng do hoàn cảnh gia đình đư­ợc sự cho phép của phòng về làm Phó Hiệu Trưởng tại trư­ờng. Tính đến cuối năm học tổng số CB, GV của trư­ờng chỉ còn lại 54 ng­ười( 14 nam, 41 nữ, 33 đảng viên). Tổng số lớp học là 16 lớp với 558 em học sinh. Với sự cố gắng của tập thể CBCC của trư­­ờng, của tập thể học sinh, đ­­ược sự quan tâm hơn nữa của 2 địa phư­­ơng, sự chỉ đạo sâu sát của ngành GD và sự động viên rất lớn của Hội phụ huynh học sinh nên trư­­ờng cũng đã dành đư­ợc một số thành tích :
                                  + Chi bộ: Trong sạch vững mạnh
                                  +Trư­­ờng: Tiên tiến cấp huyện
                                  + Công đoàn: Xuất sắc vững mạnh
                                  + Đội TNTPHCM: Khá
                                  + Tổ lao động giỏi: 01 tổ ( KHXH)
                                  + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04 ng­­ời
                                                  Võ Ngọc  Cẩn
                                                  Tăng Thị Huyền
                                                  Đinh Văn Giá
                                                  Trần Thị Vinh
                                   + Giáo viên dạy giỏi Tỉnh: 01 ng­­ời
                                                  Trần Thị Yên
                                   + Giáo viên dạy giỏi huyện: 11 ng­­ời
                                                  Đinh Văn Giá
                                                  Trần Thị Vinh
                                                  Nguyễn Thị Thanh Huyền A
                                                  Nguyễn Thị Toàn
                                                  Hoàng Văn Hiếu
                                                  Tăng Văn Khoa
                                                  V­­ơng Tố Uyên
                                                   Nguyễn Thị Hoà
                                                   Nguyễn Thị Soa
                                                  Trần Thị Thanh Trà
                                                  Nguyễn Thị Hà
                                 + Sáng kiến kinh nghiệm: Tham gia 100%
                                      trong đó có 8 bản đạt bậc 3 KK :
                                                  Nguyễn Thị Thanh Huyền A
                                                  Hoàng Văn Hiếu
                                                 Tăng Văn Khoa
                                                 Hoàng Thị Hư­­ơng
                                                  Trần Thị Vinh
                                                  Đinh Văn Giá
                                                  Nguyễn Thị Mai
                                                  Nguyễn Thị Hoà
                           + Học sinh giỏi Tỉnh: 02 em ( Giải nhất 1 em, giải ba 1 em)
                           + Học sinh giỏi huyện: 64 em                        
                              + Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,5%
                              + Tỉ lệ TN THCS: 100%
                              + Vào PTTH: 71 em ( Đứng thứ 15 toàn huyện)
         Năm học 2010-2011 Thầy Võ Ngọc Cẩn là Hiệu Trưởng, hai Phó Hiệu Trưởng là cô Nguyễn Thị Minh và cô Tăng Thị Huyền ; Năm học này với sự cố gắng của tập thể CBGV của trư­ờng, của tập thể học sinh, đư­ợc sự quan tâm hơn nữa của 2 địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của ngành GD và sự động viên rất lớn của Hội phụ huynh học sinh nên trường cũng đã dành đư­ợc một số thành tích :
                         Trư­ờng: Tiên tiến cấp huyện
                         Chi bộ: Trong sạch vững mạnh                                                                            
                        Công đoàn: Xuất sắc vững mạnh
                         Liên đội TNTPHCM: Xuất sắc
                         Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05
                         Giáo viên dạy giỏi Huyện: 11                        
                         SKKN đạt bậc 3 KK trở lên: 10
                        Tốt nghiệp THCS: 100% Đậu vào THPT
                         Học sinh giỏi tỉnh: 03
                         Học sinh giỏi Huyện: 41 em
                           TỔ CHỨC BỘ MÁY NĂM HỌC 2011-2012
  • Ban giám hiệu nhà trường:
 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Nhiệm vụ
1 Võ Ngọc Cẩn Hiệu trưởng 0983871562  
2 Nguyễn Thị Minh P.Hiệu trưởng 01688554714  
3 Tăng Thị Huyền P.Hiệu trưởng 0913685248    
 
Các tổ chuyên môn:
 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Nhiệm vụ
1 Nguyễn thanh Huyền A TT KHTN 0972651819  
2 Nguyễn thanh Huyền B TP KHTN 01687917399  
3 Bùi Thị Hường
 
TP KHTN 0976563364  
4 Trần Thị Vinh
 
TT KHXH 0919542156  
5 Đinh Văn Giá TP KHXH 0985004369  
6 Vũ Thị việt Bằng TP KHXH 01682351042  
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Năm học 2012 – 2013 Trường
2. Số lớp , số học sinh  toàn trường :     
CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kế hoạch năm học 2012 - 2013

   Dự kiến   2013 - 2014
Số lớp Số học sinh Số lớp Số h/s
Tổng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9    
V¨n ho¸ 15 4 4 4 3 500 144 132 114 110 16 520
 
Nhà trường đang trên đà xây dựng lộ trình trường chuẩn quốc gia từ năm 2012- 2015.
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm non

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu học

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây