THCS Bài Sơn

Thành viên:admin admin     Bài viết: 300
Thứ năm - 16/02/2012 20:05
 MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
 
I. Giới thiệu chung:
 1. Tên trường: Trường THCs Bài Sơn – Xã Bài Sơn - Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An
 2. Số điện thoại: 0383.696.349
 3. Website: THCS Bài Sơn . Hộp thư điện tử:  c2baison.dl@nghean.edu.vn
 4. Sơ lược về nhà trường:
 • Trước cách mạng tháng 8 hầu hết dân xã Bài Sơn còn mù chữ.
 • Từ năm 1940 – 1945 đã có một số gia đình nuôi gia sư để dạy quốc ngữ.
 • Từ năm 1945 xã Bài Sơn lúc đó là xã Yên Đồng đã có trường tiểu học quốc lập, giáo viên do nhà nước bổ nhiệm. Thầy hiệu trưởng đầu tiên được bổ nhiệm là thầy Phu, người huyện Nam Đàn.
 • Năm 1948 – 1951 thầy Nguyễn Khắc Chấn, quê ở xã Bồi Sơn vào thay thế thầy Phu.
 • Năm 1951 thầy Nguyễn Duy Tiếu quê ở xã Lạc Sơn được ngành điều về thay thầy Chấn làm hiệu trưởng, tên trường là trường Yên Hoà 4.
 • Từ năm 1953 trường được mang tên trường cấp 1 Bài Sơn. Thầy Tang Văn Trứ quê ở xã Yên sơn được điều về làm hiệu trưởng.
 • Năm 1958 – 1959 thầy Trương Văn Khánh quê ở xã Yên Sơn được điều về thay thầy Trứ.
 • Năm học 1959 – 1960Thầy Chu Văn Tấn làm hiệu trưởng.
 • Năm 1960 – 1961 thầy Nguyễn Thái Phớt ở xã Yên Sơn vào thay thầy Tấn.
 • Từ năm học 1965 – 1966: Số lượng học sinh phát triển đủ để mở trường Cấp II. Thầy Nguyễn Hoàng Bắc ở xã Thịnh Sơn làm hiệu trưởng.
 • Năm học 1966 – 1967 trường có 4 lớp. Do chiến tranh ác liệt trường phải sơ tán vế xóm Tân Sơn.
 • Năm học 1968-1969 thầy Thái Minh Tuấn quê ở Yên Sơn vào thay thế thầy Bắc.
 • Năm học 1969-1970 thầy Hoàng Sỹ Kiện quê ở Yên Sơn vào thay thế thầy Tuấn.
 • Năm học 1970 -1971 thầy Nguyễn Viết Quang quê ở Yên Sơn vào thay thế thầy Kiện làm hiệu trưởng, trường học ở rú ông Hoá.
 • Năm học 1971 -1972, và 1972 - 1973 thầy Hoàng Sỹ Thị  quê ở Yên Sơn vào thay thế thầy Quang làm hiệu trưởng, trường học ở rú ông Hoá.
 • Năm học 1973 - 1974 thầy Nguyễn Thái Nhiên  thay thế thầy Thị làm hiệu trưởng, trường học ở rú ông Hoá.
 • Năm học 1973 - 1974 thầy Nguyễn Thái Nhiên  thay thế thầy Thị làm hiệu trưởng.
 • Năm học 1975 – 1976 thầy Nguyễn Thái Phú về làm hiệu trưởng.
 • Năm học 1977 – 1978 theo chủ trương của ngành trường cấp 1 và cấp 2 nhập lại thành một trường, gọi là trường cấp I – II xã Bài Sơn, thầy Nguyễn Thái Phú làm hiệu trưởng, thầy Lê Văn Hải làm phó hiệu trưởng.
 • Năm học 1981 – 1982 thầy Thái Xuân Dung người bản xã làm hiệu trưởng, thầy Trần
    Văn Hồ làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp 1, thầy Võ Văn Lâm quê Hoà
Sơn làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp 2.
 • Năm học 1983 – 1984 thầy Thái Doãn Lãng  quê ở Thịnh Sơn vào làm hiệu trưởng, thầy Trần Văn Hồ làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp 1, thầy Nguyên Xuân Văn quê Thịnh Sơn làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp 2.
 • Năm học 1985 – 1986 thầy Thái Bùi Hữu Việt  quê ở Yên Sơn vào làm hiệu trưởng cho đến năm học 1988 - 1989, thầy Trần Văn Hồ làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp 1, thầy Nguyên Xuân Văn quê Thịnh Sơn làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp 2.
 • Từ 1989 – 1994 thầy Nguyễn Công Trạch làm hiệu trưởng.
 • Năm học 1994 – 1995 có chủ trương của ngành tách riêng trường cấp 1 và cấp 2. Lúc này khu vực trường đã được chuyển về khu vực chùa hiện nay. thầy Thái Bùi Hữu Việt làm hiệu trưởng trường cấp 2, thầy Nguyễn Công Trạch làm hiệu trưởng cấp 1.
 • Từ năm 1998 – 2006 Thầy Nguyễn Đăng Cường quê ở xã Văn Sơn vào thay thầy Việt làm hiệu trưởng.
 • Từ năm 2006 – 2010 thầy Thái Doãn Bảng quê ở xã Hoà Sơn vào thay thầy Cường làm hiệu trưởng. Tháng 11/2010 thầy Bảng có quyết định nghỉ hưu, thầy Lê Văn Lai – phó hiệu trưởng có quyết định làm Quyền hiệu trưởng.
 • Từ năm 2011 – 2012 thầy Lê Văn Lai quê ở xã Nhân Sơn (chỗ ở Yên Sơn) được đề bạt làm  hiệu trưởng. Tháng 12/2011 thầy Lê Văn Lai được ngành tín nhiệm điều lên làm Chủ tịch Công Đoàn ngành, thầy Lê Mạnh Hà quê ở Yên Sơn – phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành công việc ở trường.
 1. Một số thành tích: (số liệu năm học 2010 – 2011)
- Liên tục trong các năm từ 2006 – 2011 đều được công nhận danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện.
-   Số tổ công đoàn : 2  Trong đó : VMXS : 1  ( CĐ tổ XH ), VM : 1 ( tổ Tự nhiên )
+ Đoàn viên đạt danh hiệu LĐG:12 đ/c, LĐTT: 12đ/c
+ Đoàn viên được suy tôn CSTĐ cấp cơ sở : 4 đ/c.
+ Thao giảng đạt GVDG cấp Huyện :           7 đ/c.
+ Thao giảng đạt GVDG cấp Trường :          17 đ/c.
+ GV chủ nhiệm giỏi :                                  3 đ/c.
+ Số đoàn viên nữ nhà giáo và lao động đạt danh hiệu “GVT – ĐVN” : 2 đoàn viên
+ HSG Tỉnh : 2 em.
+ HSG Huyện : 25 em.
+ Liên Đội đạt giải nhì trong kỳ thi: Nghi thức Đội do Huyện Đoàn tổ chức.
+ Chất lượng giáo dục qua kết quả KĐCL và đánh giá cuối năm : chất lượng có chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ HS yếu kém giảm từ  12 % xuống còn 7 % .
- Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tích tốt.
- Số ĐV đăng ký và tham gia viết SKKN :     26 /26
- SKKN được công nhận đạt B3:                  5
- Triển khai áp dụng hiệu quả các SKKN :     7 
- Tự làm mới đồ dùng dạy học :                     12 cái. 
- Tu sửa đồ dùng dạy học:                               11 cái
II. Tổ chức bộ máy:
- Ban giám hiệu:
Phó hiệu trưởng: Lê Mạnh Hà – 0383712746 – 0983712746 – lemanhhahoa@gmail.com
Chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của nhà trường
- Tổ chức công đoàn:
 + Chủ tịch CĐCS: Nguyễn Cảnh Thanh – 01674399400 - canhthanh01@gmail.com.
 + P. chủ tịch: Nguyễn Thị Quế - 01638887242 – nguyenthique1977@gmail.com
 + Nữ công: Phạm Thị Hằng – 01668614398 – haohuyenhang01@gmail.com
- Các tổ chuyên môn:
          + Tổ khoa học xã hội:
 
TT Họ Và Tên Năm sinh Năm vào ngành Năm về trường Trình độ Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Thị Đào 12 - 4 - 1975 1995 1997 ĐH Văn Tổ trưởng 01687404496
2 Hồ Thị Soa 20 - 10 -1978 1999 2001 ĐH Văn Tổ phó 01697448112
3 Nguyễn Thị Hiền 30 -3 - 1979 2001 2001 ĐH Văn   01668626487
4 Ng. T. Thân Thương 28 - 8 - 1980 2002 2002 ĐH Văn   01262102316
5 Nguyễn Cảnh Thanh 03 - 9 - 1977 2007 2008 ĐH Văn   01674399400
6 Nguyễn Thị Hóa 06 -01- 1980 2001 2010 ĐH Văn   0989455966
7 Thái Thị Lan Phương 24- 06 -1979 2002 2011 ĐH Văn   0972796878
8 Phạm Thị Ngọc 15 - 12 - 1986 2008 2008 ĐH Địa   0972284024
9 Hoàng T.Th. Hằng 18 - 12 -1982 2004 2004 CĐ Anh   0976467486
10 Ng. Thị Hiệp 18 - 5 - 1982 2006 2006 CĐ Anh   01684955203
11 Hoàng Hữu Thuỷ 18– 4 - 1981 2002 2008 CĐSP N-Đ TPT Đội 0386624737
12 Lê Thị Nụ 18- 04 -1983 2004 2011 ĐH GDCD   01692717363
13 Thái Thị Thu Hương 17- 04 -1987 2009 2011 CĐMĩ thuật   0975411416
         
          + Tổ khoa học tự nhiên:
TT Họ Và Tên Năm sinh Năm vào ngành Năm về trường Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quế 9- 11 - 1978 2000 2003 ĐH Toán Tổ trưởng 01638887242
2 Nguyễn Cảnh Hải 20 - 12 -1981 2003 2003 ĐH Toán Tổ phó 01228450448
3 Nguyễn Kim Hiếu 1 - 12 - 1979 2001 2008 ĐH Toán   01654671017
4 Nguyễn Văn Khánh 24 - 10-1977 1999 2004 ĐH Toán   01659497434
5 Phạm Thị Hằng 10 - 1 - 1981 2003 2007 ĐH Toán   01668614398
7 Thái Thị Vân 13- 09- 1979 2001 2011 ĐH Toán   01699115692
8 Đinh T.Phương Nga 06 - 10 -1979 2003 2009 ĐH Toán   0388987999
9 Nguyễn Quốc Tình 18 - 11 -1959 1976 1990 ĐH Sinh   01676737240
10 Trần Thị Lý 12 -10 -1985 2007 2007 ĐH Hoá   01696379492
11 Lê Thị Hiếu 10- 03 - 1977 1999 2011 ĐH Sinh   01668274525
12 Ng. Thuỷ Chung 19 - 8 -1978 2001 2003 ĐH TD   0978620966
13 Lê Mạnh Hà 18- 03 -1977 1998 2011 ĐH Toán   0983712746
 
III. Kế hoạch phát triển:
- Diện tích khuôn viên:
- Cơ cấu các khối công trình:
          + Số lượng phòng học: 09 phòng
          + Phòng chức năng:      02 phòng
          + Phòng thiết bị:            01 phòng
          + Phòng tin:                   01 phòng
          + Văn phòng:                 01 phòng
- Số lớp: 09 lớp (Khối 6: 2 lớp, Khối 7: 2 lớp, Khối 8: 2 lớp, Khối 9: 3 lớp)
- Số học sinh năm học 2011-2012: 284 em
- Kế hoạch sĩ số học sinh 4 năm tiếp theo là:
          - Năm học: 2012 – 2013: 8 lớp. Sĩ số: 283.
          - Năm học: 2013 -2014: 8 lớp. Sĩ số: 273.
          - Năm học 2013 – 2014: 8 lớp. Sĩ số:  280
                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                 Lê Mạnh Hà
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 2.4 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm non

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu học

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây