TH Đại Sơn 1

Thành viên:admin admin     Bài viết: 300
Thứ năm - 16/02/2012 20:28
MỘT SỐ THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG
 
1. Giới thiệu chung:
Tên trường       :    Tường Tiểu học Đại Sơn 1
Địa chỉ             :    Xóm 7 xã Đại Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An
Số điện thoại    :    0386 583 868
Hộp thư điện tử email :  c1daison2.dl@nghean.edu.vn
Sơ lược lịch sử nhà trường:
-Năm  1954 :       Trường được thành lập, cơ sở vật chất đang còn thiếu thốn phải  mượn nhà dân để dạy; Hiệu trưởng lúc đó là :  Thầy Giáo Đem
- Năm 1958:       Trường được xây dựng tại xóm 7 xã Đại Sơn
          - Từ tháng 9 năm 1975 : Sát nhập trường tiểu học Đại Sơn với cấp 2 Đại Sơn thành trường phổ thông cơ sở Đại Sơn
          - Từ tháng 9 năm 1988 tách trường phổ thông cơ sở Đại sơn thành trường trung học cơ sở Đại Sơn và trường tiểu học Đại Sơn
          -  Đến tháng 9 năm 2009 tách trường tiểu học Đại Sơn thành hai trường: Tiểu học Đại Sơn 1 và Tiểu học Đại Sơn 2
          - Từ năm 2002 - 2004  xây dựng trường tiểu học Đại Sơn1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
*  Một số thành tích nổi bật:
- Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi huyện trong 10 năm qua :
Năm học Giáo viện đạt giáo viên dạy giỏi huyện Chiễn Sỹ thi đua
2001-2002 Đặng Thị Hằng; Lê Thị  Hoa; Hồ Thị  Hoài
Nguyễn Thị Kim; Nguyễn Thị Trang
 
2002-2003 Đặng Thị Hằng; Lê Thị  Hoa; Hồ Thị  Hoài
Nguyễn Thị Kim; Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Thị Thuỷ
Nguyễn Xuân Hùng
2003- 2004 Hoàng Văn Hải; Nguyễn Thị Chung; Nguyễn Thi Trang; Nguyễn Hải Đường; Trần Duy Lĩnh; Hồ Thị Hoài; Nguyễn Thị Thuỷ Nguyễn Xuân Hùng
 
2004-2005 Lưu Văn Đởu; Hồ Thị Hoài; Nguyễn Thị Thuỷ Nguyễn Xuân Hùng
Lưu Văn Đởu
2005-2006 Hồ Thị Hoài; Nguyễn Thị Thuỷ; Lưu Văn Đởu; Phạm Xuân Hậu; Hoàng Đình Giáp; Trần Duy Lĩnh Lưu Văn Đởu
2006-2007 Hồ Thị Hoài; Nguyễn Thị Thuỷ; Lưu Văn Đởu; Phạm Xuân Hậu; Hoàng Đình Giáp; Trần Duy Lĩnh Nguyễn Xuân Hùng
Lưu Văn Đởu
2007-2008 Lưu Văn Đởu; Hồ Thị Hoài; Phạm Xuân Hậu; Phạm Thị Minh Quang; Lê Thị Loan Nguyễn Xuân Hùng
Lưu Văn Đởu
2008-2009 Lưu Văn Đởu; Hồ Thị Hoài; Phạm Xuân Hậu; Phạm Thị Minh Quang; Lê Thị Loan Nguyễn Xuân Hùng
Lưu Văn Đởu
Hoàng Đình Giáp
2009-2010 Lưu Văn Đởu; Trần Duy Lĩnh; Hoàng Đình Giáp; Lê Thị Loan Nguyễn Xuân Hùng
Lưu Văn Đởu
Hoàng Đình Giáp
2010-2011  Trần Duy Lĩnh; Hoàng Đình Giáp; Lê Thị Loan Nguyễn Xuân Hùng
Trần Duy Lĩnh
- Sáng kiến kinh nghiêm đạt cấp huyện trong 10 năm qua :
Năm học Sáng kiến đạt bậc 3kk trở lên Trong đó SK đạt bậc 4kk trở lên
2001-2002 Nguyễn Xuân Hùng; Nguyễn Thị Thu Hương  
2002-2003 Nguyễn Xuân Hùng; Hoàng Văn Hải; Hồ Thị Hoài  
2003- 2004 Nguyễn Xuân Hùng; Hồ Thị Hoài  
2004-2005 Nguyễn Xuân Hùng; Hồ Thị Hoài; Nguyễn Thị Chung; Lưu Văn Đởu; Nguyễn Thị Thuỷ;
Đặng Thị Thảo
 
2005-2006 Nguyễn Xuân Hùng; Hồ Thị Hoài; Nguyễn Thị Chung; Lưu Văn Đởu; Nguyễn Thị Thuỷ;
Hoàng Đình Giáp; Trần Duy Lĩnh
 
2006-2007 Nguyễn Xuân Hùng; Hồ Thị Hoài; Lưu Văn Đởu; Trần Duy Lĩnh; Phạm Xuân Hậu  
2007-2008 Nguyễn Xuân Hùng; Lưu Văn Đởu; Trần Duy Lĩnh; Phạm Xuân Hậu; Lê Thị Loan; Nguyễn Thị Chung; Hoàng Đình Giáp; Phạm Thị minh Quang; Hoàng Văn Vân; Hồ Thị Hoài Lê Thị Loan
2008-2009 Nguyễn Xuân Hùng; Lưu Văn Đởu; Trần Duy Lĩnh; Phạm Xuân Hậu; Lê Thị Loan; Hoàng Đình Giáp; Hồ Thị Hoài; Đặng Thị Thảo; Lê Thị Liên  
2009-2010 Nguyễn Xuân Hùng; Lưu Văn Đởu; Trần Duy Lĩnh; Lê Thị Loan; Hoàng Đình Giáp; Bùi Thị Long; Nguyễn Thị Thuỷ  
2010-2011 Nguyễn Xuân Hùng; Trần Duy Lĩnh; Lê Thị Đức; Lê Thi Loan; Nguyễn Thị Giang; Lê Thị Ngọc Anh Nguyễn Xuân Hùng
  • Học sinh đạt kết quả học sinh giỏi trong những năm qua
Năm học Số học sinh giỏi huyện Số học sinh giỏi tỉnh Ghi chú
2001-2002 18 6  
2002-2003 21 9 1 học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh
2003- 2004 30 4  
2004-2005 15 11 1 học sinh đạt giải nhì, 1 học sinh giải 3 cấp tỉnh
2005-2006 25    
2006-2007 19    
2007-2008 22    
2008-2009 11    
2009-2010 15 4 1 học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh
2010-2011 14    
Trong đó nhũng học sinh xuất sắc là:
1. Lê Văn Hiệp : đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi huyện năm học 1996-1997
2. Phan Thị Lan Anh : đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2002-2003
3. Hoàng Quốc Phong : đạt thủ khoa trong kỳ thi toán tuổi thơ cấp huyện năm học 2011-2012
-Trường đã được công nhận TCQG mức độ 1 .năm học: 2004-2005. Quyết định số: 4810/QĐ-BGD&ĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2004
2. Tổ chức bộ máy:
2.1.Ban giám hiệu
2.1.1  Hiệu trưởng
Họ tên                                :      Nguyễn  Xuân Hùng
Số điện thoại nhà riêng      :      0386 273 977
Số điện thoại di động         :      0983 869 230
Hộp thư điện tử (email)     :       nguyenxuanhunghs@yahoo.com.vn
2.1.2  Phó hiệu trưởng
Họ tên                                :       Bùi Thị Long
Số điện thoại nhà riêng      :
Số điện thoại di động         :       01699 111 612
Hộp thư điện tử (email)     :
2.2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban giám hiệu
2.2.1 Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Hùng - quản lý và chỉ đạo chung trên tất cả các lĩnh vực trong nhà trường
Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn cụ thể :
          Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục từng năm học, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền .
Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó. Đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
          Quản lý hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.
          Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, tiếp nhận giới thiệu học sinh chuyển trường, quyết định khen thưởng kỷ luật phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại danh sách học sinh lên lớp ở lại, tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.
          Dự các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, tham gia giảng dạy
          Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường hoạt động. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
          Trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán khối 5
         
2.2.2. Phó hiệu trưởng : Bùi Thị Long
 -Giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng.
- chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công
- Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng uỷ quyền
- Dự các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, tham gia giảng dạy.
- Các lĩnh vực chính được phân công cụ thể là: Quản lý chuyên môn, trực tiếp quản lý hoạt động dạy học – giáo dục học sinh, quản lý thư viện thiết bị, Phụ trách công tác phổ cập, trự tiếp giảng dạy khối 3
2.3. Các tổ chuyên môn:
2.3.1.  Tổ trưởng tổ 4,5
Họ tên                                :      Trần Duy Lĩnh
Số điện thoại nhà riêng      :
Số điện thoại di động         :      01682970343
Hộp thư điện tử (email)     :        linhtung6@gmail.com
2.3.2.  Tổ trưởng tổ 1,2,3
Họ tên                                :      Phạm Xuân Hậu
Số điện thoại nhà riêng      :      0386 635 557
Số điện thoại di động         :     01662347513
Hộp thư điện tử (email)     :      hpphamxuanhau@gmail.com
2.3.3.  Tổ phó tổ 4,5            
Họ tên                                :      Nguyễn Hữu Giáp
Số điện thoại nhà riêng      :     
Số điện thoại di động         :      0977662374
Hộp thư điện tử (email)     :      huugiap74@gmail.com
  1. Tổ phó tổ 1,2,3
a. phụ trách kối 1
Họ tên                                :      Đặng Thị Hằng
Số điện thoại nhà riêng      :
Số điện thoại di động         :     01683298747
Hộp thư điện tử (email)     :     
a. phụ trách kối 2
Họ tên                                :      Lê Thị Hoa
Số điện thoại nhà riêng      :
Số điện thoại di động         :     01639468193
Hộp thư điện tử (email)     :     colehoa@gmail.com
2.3.4.  Tổ trưởng tổ văn phong
Họ tên                                :      Lê Thị Hường
Số điện thoại nhà riêng      :
Số điện thoại di động         :      01667166420
Hộp thư điện tử (email)     : lehuongdai1@gmail.com
2.3.5.Số lượng thành viên của tổ
a. Tổ 4,5   :            12 người
b. Tổ 1,2,3:            14 người  
c. Tổ văn phòng:     4 người
 
3. Kế hoạch phát triển
- Diện tích khuôn viên : 6000m2
- Cơ cấu các khối công trình: số lượng phòng học : 19 phòng, phòng chức năng : 11 phòng
- Số lớp, số học sinh từng năm học
 
Năm học Số lớp Số
Học
sinh
Cụ thể
Khối1 Khối2 Khối3 Khối4 Khối5
SL SHS SL SHS SL SHS SL SHS SL SHS
2011 -2012 19 462 4 107 4 90 3 68 4 87 4 108
2012 -2013 18 431 3 80 4 106 4 90 3 70 4 85
2013 -2014 18 426 4 80 3 80 4 106 4 90 3 70
2014 -2015 18 429 3 73 4 80 3 80 4 106 4 90
- Lộ trình phát triển của nhà trường phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2014.
 
                                                                                                                                                                     
                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                          Nguyễn Xuân Hùng
 
          
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm non

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu học

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây