TH Bài Sơn

Thành viên:admin admin     Bài viết: 300
Thứ năm - 16/02/2012 20:48
MỘT SỐ THÔNG TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀI SƠN
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG
     1.  TÊN TRƯỜNG:                  Trường Tiểu học Bài Sơn
     2.   ĐỊA CHỈ: Xóm Liên Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An
     3.   SỐ ĐIỆN THOẠI:                       0383696347
     4.   ĐỊA CHỈ Website:              C1baison.dl@nghean.edu.vn
     5.   SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ ĐỊA NPHƯƠNG:
          5.1,  Xã Bài sơn xưa kia là một vùng rừng núi heo hút hoang vu, về địa dư thuộc tổng Vân Tụ.
Dưới thời phong kiến nhà Nguyễn đến thời vua Tự Đức nơi đây thuộc tổng Yên Lăng. Tổng Yên Lăng gồm 3 xã là:  Yên Lăng ( nay là xã hoà sơn), Hạp Hoà (nay là xã Thịnh sơn), Yên Mỹ (nay là xã Bài Sơn ngày nay).
Dân cư thưa thớt, số đông là dân đến nay sinh sống có lập nghiệp lâu đời nhất là làng Yên Mỹ ở ven chân lèn Yên Mỹ. Dần dần xã Hoà Sơn vào khai hoang lập ấp thành làng Đồng Xuân. Dân các xã Đông Sơn, Văn Sơn vào sinh sống, làng Ngoại Bài ra đời.Như vậy từ năm 1930 xã Bài sơn thuộc tổng Yên Lăng gồm 3 làng Yên Mỹ, Đồng Xuân và Ngoại Bài.
Năm 1945 tổng Yên Lăng  được chia thành 3 xã, xã Bài sơn lại có tên mới là Yên Đồng cùng 2 xã là Hạp Hoà và Yên Lăng.
Tháng 11 năm 1945 phủ uỷ Anh sơn được khôi phục và chi bộ tổng Yên Lăng được phục hồi tại vùng Yên Lăng và Hạp Hoà , đồng chí Nguyễn Văn Niệm uỷ viên phủ uỷ Anh Sơn về bắt liên lạc với đồng chí Thái Doãn Hanh ở xã Yên Lăng và các đồng chí Nguyễn Hoàng Kiện, Nguyễn Xuân Tùng ở xã Hạp hoà Thành lập một chi bộ ghép có 3 đảng viên.
Tại xã Bài Sơn trước năm 1930 là một trong những cái nôi cách mạng. Lèn Yên Mỹ thường được sử dụng làm căn cứ họat động. Cơ sở Đảng được bắt nguồn từ 2 mối, đó là từ Yên Thành lên và từ Tổng Yên Lăng vào.
Cuối năm 1945 ở 2 xã Yên Lăng và Hạp Hoà đã thành lập chi bộ ghép thì ở xã Yên Đồng ( Bài sơn) có đồng chí Nguyễn Kim Thành uỷ viên thường vụ huyện uỷ Anh sơn về bắt liên lạc với đồng chí Nguyễn Hữu Uẩn thành lập chi bộ gồm 5 Đảng viên. Xã Bài sơn có chi bộ riêng từ lúc đó.
Đầu năm 1948 do yêu cầu của cách mạng, 3 xã Yên Lăng, Hạp Hoà và Yên Đồng được nhập lại hành xã Yên Hoà.
Đến cuối năm 1953 xã Yên Hoà lại được tách ra thành 3 xã là: Hoà Sơn, Thịnh Sơn và Bài Sơn. Tên xã Bài Sơn có từ đó đến nay ngày nay.
5.2, Vài nét về bối cảnh xã hội và kinh tế:
Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 đại bộ phận dân Bài Sơn là tá điền của một số ít địa chủ. 100% Dân làm ruộng, cuộc sống hết sức cơ cực. Thời vụ nông nghiệp xong chỉ có nghề bán than củi để sống. Bệnh tật đặc biệt là sốt rét hoành hành, sau cải cách ruộng đất nông dân có ruộng cày cuộc sống có đỡ phần cơ cực nhưng dốt nát và lạc hậu triền miên.
Năm 1958 Bài Sơn là một trong những xã đầu tiên xây dựng hợp tác hoá nông nghiệp. Năm 1964 có chủ trương dời dắm dân điều hoà mật độ dân số, Bài Sơn được tiếp dân ở các xã Tân Sơn, Thịnh Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn, Đông Sơn…..và tổ chức thành 3 HTX nông nghiệp.
Năm 1968 do yêu cầu phát triển của cách mạng 3 HTX nông nghiệp được hợp nhất là một.
Trong 2 cuộc kháng chiến Bài Sơn đã tự hào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đóng góp sức người, sức của. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ Bài Sơn là một trong những trọng điểm đánh phá của giặc. Hơn 10 trận bom đạn lớn nhỏ do máy bay oanh tạc đã gây tổn thất không nhỏ cho Bài Sơn.
Trải qua bao nhiêu thử thách Bài Sơn đã trưởng thành và phát triển toàn diện, cuộc sống nhân dân ngày nay đã được nâng cao no ấm và văn minh so với hồi sau cách mạng một trời một vực, điện đã về bài sơn từ năm 1993, đường tỉnh lộ 15 A qua xã Bài Sơn nối với Thịnh Sơn, Văn Sơn đã được rải nhựa và đổ cấp phối. Dọc 2 bên đường đã hình thành khu vực thị tứ. Cơ sở vật chất nơi công sở,phòng học cho 2 trường tiểu học và trung học cơ sở tuy mới ở mức nhà cấp 4 nhưng đủ cho con em học 2 ca. Sức khoẻ của nhân dân đã được quan tâm chăm sóc.
6. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC BÀI SƠN:
Trước CM tháng 8/ 1945 hầu hết nhân dân xã Bài Sơn còn mù chữ, chỉ có con em một số chủ trang trại biết ít nhiều Hán tư. Chữ Quốc ngữ cả xã chưa có ai có trình độ yếu lược ( lớp 3).
Từ năm 1940->1945: Đã có một số hộ gia đình địa chủ nuôi gia sư để dạy chữ Quốc ngữ. Con em các gia đình đổi mới có trình độ biết đọc biết viết chữ Quốc ngữ.
Từ năm 1945, xã Bài Sơn lúc đó là xã Yên Đồng đã có trường tiểu học quốc lập, giáo viên do nhà nớc bảo nhiệm . Cả xã có có 1 lớp 5 , 1 lớp 4 và một lớp 3 ( Tức lớp mẫu giáo , lớp 1 và lớp 2 bây giờ )
Thầy hiệu trưởng đầu tiên được bổ nhiệm là thầy Phu người Huyện Nam đàn , Các lớp học được tổ chức trong nhà dân , Bàn ghế chư yếu là gường , phản của dân cho mượn .
Năm 1948 đến năm 1951 Thầy Nguyễn Khắc Chấn (quê ở xã Bồi Sơn) vào thay cho thầy Phu Khi đó hội đồng giáo viên chỉ có từ 2 đến 3 người, giảng dạy từ lớp vở lòng đến lớp 1 và lớp 2 .
Năm 1951-> 1952 thầy Nguyễn Duy Tiếu (quê ở xã Lạc Sơn) được ngành điều về thay thầy Chấn làm hiệu trưởng, tên là trường Yên Hoà 4 , sỹ số học sinh khi đó là ở các lớp đã có từ 15 -> 29 em
Từ năm 1953 trường đã được mang tên là cấp 1 Bài Sơn , Lúc đó là thầy Tăng văn Trừ quê ở xã Yên Sơn được điều về làm hiệu trưởng . Lớp vở lòng được tách ra khỏi trường cấp 1. Thầy Thái Đình Đàn (hiện nay là chủ tịch hội người cao  tuổi xã Bài Sơn) làm hiệu trưởng trường vở lòng có 2 lớp
Trường cấp 1 Xã Bài Sơn từ đây đã có 4 lớp hoàn chỉnh ở cấp tiểu học , các phòng học mượn sử dụng của nhà dân . Giáo viên của trường lúc đó có thầy Bắc quê ở Thịnh Sơn, thầy Kình quê ở Minh Sơn , Thầy Đợu quê ở Huyên Nam Đàn , thầy Thông quê ở Lưu Sơn, lúc này tài liệu giảng dạy hầu như chưa có gì , giáo án điều do giáo viên tự soạn . Nhân dân chia dân lo việc ở , sinh hoạt cho các thầy
Năm học 1858 -> 1959 thầy Trương Văn Khánh quê ở xã Yên Sơn được điều về dạy thay Thầy Trứ .Giáo viên gồm có thầy Chu Văn Tấn quê ở xã Thịnh Sơn , thầy Trần Văn Hồ quê ở xã Đông Sơn và thầy Đợu là giáo viên cũ . Từ năm học này nhà nước có chủ trương đào tạo giáo viên dân lập của trường đầu tiên với mức lương tháng là 28 đồng  tương đương 1 tạ thóc lúc đó . Vì điều kiện dân xã Bài Sơn 100% làm nông nghiệp nên học phí của học sinh đóng góp đượpc thu bằng thóc . các cụ chấp hành hội phụ huynh thu thóc của phụ huynh góp bán đi dể trả lương cho thầy. Cuộc sông của nhân dân lúc đó còn quá thấp nhưng quan hệ giữa phụ huynh với nhà trường thì hết sức tình cảm, phấn khởi trước sự phát triển của phong trào  giáo dục nhân dân đã đóng góp sức người và của xây dựng được ngôi  trường 4 phòng ở khu vực chợ bài hiện nay 4 lớp học được tập trung về học tại trường mới, không phải học rảt rác trong các xóm, niềm vui khôn xiết, mặc dầu văn phòng nhà trường chưa có, các thầy vẫn còn ăn, ở trong nhà dân, giáo viên và học sinh đẫ được sử dụng những cuốn sách giáo khoa, tuy vẫn còn chưa đủ.
Năm 1959-1960 thầy Chu văn Tấn làm hiệu trưởng, giáo viên gồm có thầy Nguyễn Sĩ Niệm (quê Bài Sơn) vàd thầy Thái Khắc Lương (quê Thịnh Sơn). Hội đồng bấy giờ chỉ có 3 người, trong đó chỉ có thầy Tấn hiệu trưởng là giáo viên quốc lập.
Năm 1960->1962 Thầy Nguyễn Thái Phớt quê ở xã Yên Sơn vào thay thầy Tấn, hội đồng giữ nguyên ở học kỳ I, năm học này sĩ số học sinh tăng nhiều, có lớp lên tới 40 em. Sang học kỳ II, thầy Hồ và thầy Niệm lên đường nhập ngũ vào quân đội bảo vệ Tổ quốc, 2 giáo viên mới vào thay.
Năm học 1962-1963 đến năm học 1965-1966 trường do thầy Phan Sỹ Chiêu (quê Thịnh Sơn) làm hiệu trưởng
Năm 1965-1966, số lượng học sinh phát triển mạnh, do việc dắm dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, trường có đủ số lượng cá cấp 1 và cấp 2, thầy Nguyễn Hoàng Bắc quê ở xã Thịnh Sơn được điều về làm hiệu trưởng, và từ đây xã Bài Sơn có trường cấp II. Trường cấp I do thầy Chiêu làm hiệu trưởng; Trường cấp II do thầy Bắc làm hiệu trưởng.
Do chiến tranh ác liệt trường cấp I phải học sơ tán trong dân để tránh bom đạn giặc Mỹ.
Năm 1966-1967-1968-1969 do chiến tranh ác liệt trường phải sơ tán về xóm Tân Sơn.
Năm học 1970 – 1971- 1972 thầy Nguyễn Sỹ Tình ở xã Yên Sơn vào thay thầy Thái Doãn Hùng (quê ở Hoà Sơn) làm hiệu trưởng trường cấp I. Thời gian này không quân Mỹ ngừng đánh phá miến Bắc ác liệt, trường cấp I dời về khu vực chùa.
Năm học 1972-1973; 1973-1977 trường được chuyển về vùng chợ Bài. Thầy Lê Văn Hải (quê ở xã Liên Sơn) vào làm hiệu trưởng.
         Đến năm học 1977- 1978 theo chủ trương của ngành về cải cách giáo dục hai trường cấp I và cấp II lại nhập thành một trường gọi là trường cấp I,II Bài Sơn. Thầy Nguyễn Thái Phú làm hiệu trưởng, thầy Lê Văn Hải làm hiệu phó.
        Đến năm học 1981-1982 thầy Thái Xuân Dung (quê ở Bài Sơn) làm hiệu trưởng, thầy Trần Văn Hồ làm hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp I và làm Chủ tịch Công đoàn; Thầy Võ Văn Lâm (quê ở Hoà Sơn) làm hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp II
       Năm học 1983-1984, thầy Thái Doãn Lãng (quê ở Thịnh Sơn) làm hiệu trưởng thay thầy Dung, thầy Hồ làm hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp I và làm chủ tịch Công đoàn; Thầy Nguyễn Xuân Văn (quê ở Thịnh Sơn) làm hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp II.
        Năm học 1985-1986, Thầy Bùi Hữu Vĩnh (quê ở Yên Sơn) làm hiệu trưởng thay thầy Lãng cho đến năm 1989. Hiệu phó vẫn Thầy Hồ và thầy Văn.
        Năm học 1989-1990 cho đến năm 1993-1994 thầy Nguyễn Công Trạch làm hiệu trưởng. Năm 1993 do thời tiết thiên nhiên, bão lụt, trường lại xuống cấp nên đã bị cơn bão làm sập toàn bộ, gây thiệt hại về CSVC khó khăn lớn cho thầy, trò và địa phương. Học sinh phải học nhờ Hội trường xã và nhà dân. Địa phương, phụ huynh góp công, sức để tu sửa trường, nhờ vậy mà hoạt động dạy học không bị dán đoạn.
        Năm học 1994-1995, theo chủ trương của ngành trường cấp I,II lại được tách làm hai trường. Trường cấp I vẫn Thầy Nguyễn Công Trạch làm hiệu trưởng, thầy Thái Khắc Trung (quê ở Thịnh Sơn) làm hiệu phó cấp I, Chủ tịch Công đoàn và lúc này trường được chuyển về khu vực Chùa (Thị tứ hiện nay), trường cấp II thầy Bùi Hữu Việt (quê ở Yên Sơn) làm hiệu trưởng.
        Năm học 2002-2003, thầy Nguyễn Đình Lương (quê ở Thịnh Sơn) được điều về làm hiệu trưởng, hiệu phó vẫn do thầy Thái Khắc Trung.( Thầy Nguyễn Công Trạch đi làm hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Sơn)
       
        Năm học 2009-1010, Thầy Thái Khắc Hồng (quê ở Thịnh Sơn) được điều về làm hiệu trưởng, thầy Thái Khắc Trung vẫn làm hiệu phó phụ trách chuyên môn và làm Chủ tịch Công đoàn.
        Năm học 20010-1011, 2011-2012 Thầy Thái Khắc Hồng làm hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Chung (quê Đại Sơn) làm hiệu phó phụ trách chuyên môn và làm Chủ tịch Công đoàn  
 • Một số thành tích nổi bật:
Nhiều năm trường đạt danh hiệu đơn vị trường tiên tiến; Năm học 2007-2008, trường được tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia M I
Học sinh giỏi: Nhiều em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện , nổi bật cao nhât là những năm gân đây như:
            - Năm học 2006-2007 có 7 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, 7 học sinh đạt học sinh giỏi huyện;
            - Năm học 2009-2010 có 3 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, 6 học sinh đạt học sinh giỏi huyện;
            - Năm học 2010-2011 có 3 học sinh đạt học sinh giỏi huyện, 6 học sinh thi vào trường Lý Nhật Quang đều đạt cả 6 em.
            - Năm học 2011-2012 tuy chưa hết năm học nhưng trường đã có một số kết quả đáng ghi nhận: 
+ Thi hội khoẻ phù đổng lần thứ XV cấp huyện đạt giải nhì toàn huyện, trong đố có 1 huy chương vàng môn bóng bàn nam, 1 huy chương bạc môn cờ vua nam, số còn lại là giải khuyến khích; học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, 6 học sinh đạt học sinh giỏi huyện; 1 em được nằm trong đội tuyển đi thi Hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh
+ Học sinh thi IOE môn Tiếng Anh đi 6 em đạt 5 em trong đó có 2 em giải nhất, 1 em được nằm trong đội tuyển đi thi IOE cấp tỉnh .( Như vậy năm học này có 2 HS được thi thi tỉnh )
+ Học sinh thi giải Toán và Tiếng Anh qua mạng, với số lượng trên 80% em tham gia, được phòng GD&ĐT xếp thứ 7 toàn huyện.
 Về CBGV, CNV:
 • Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện (nay là cấp cơ sở): Hàng năm đều có CBQL đạt chiến sỹ thui đua cấp huyện, số lần được công nhận CSTĐ tính từ những năm gần đây (Từ năm 2007 đến 2011) đã lên đến 11 lần được UBNDH công nhận cho cán bộ quản lú và Giáo viên
 • Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 2 đ/c.
 •  Giáo viên dạy giỏi cấp huyện tính từ năm học 2011-2012 cho đến năm học 2010-2011 đã có tới 60 đ/c đạt danh hiệu GV dạy giỏi huyện.
 •  Tổng phụ trách Đội giỏi: Liên tục những năm 2008 cho đến năm 2011 đều đạt Liên đội vững mạnh xuất sắc và tổng phụ trách Đội giỏi
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012 :
     1.  Ban chấp hành chi uỷ chi bộ:
               - Đ/c Thái Khắc Hồng- Bí thư chi bộ
               - Đ/c Nguyễn Thị Chung- Phó bí thư
               - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền- Uỷ viên.
                Tổng số Đảng viên chi bộ: 14 đ/c
     2.  Ban giám hiệu:
                            - Hiệu trưởng : Thái Khắc Hồng
                                                   + Ngày Sinh: 18/12/1957 ;
                                                   + Trình độ chuyên môn: Đại học
                                                   + Trình độ chính trị: Trung cấp
                                                   + Số điện thoại: 0977879215
                                                   + Quê quán: Thịnh Sơn- Đô Lương- Nghệ An
                            - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Chung
                                                    + Ngày Sinh: 20/01/1974
                                                    + Trình độ chuyên môn: Đại học
                                                    + Trình độ chính trị: Trung cấp
                                                    + Số điện thoại: 0974296369
                                                    + Quê quán: Đại Sơn- Đô Lương- Nghệ An.
 * Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban giám hiệu:
          - Đ/c Thái Khắc Hồng: Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách chung.
          - Đ/c Nguyễn Thị Chung: Phó Hiệu trưởng, phụ tách chuyên môn, tổ trưởng thư viên, thiết bị, trực thi đua.
 
   3. Công đoàn:  - BCHCĐ: + Đ/c Nguyễn Thị Chung- Chú tịch CĐ
                                               + Đ/c Bùi Hồng Hải- P. Chú tịch CĐ
                                               + Đ/c Phạm Thị Yến- UVBCHCĐ- Tổ trưởng Nữ công.
                             - Tổng số đoàn viên công đoàn: 24 đ/c.
  4. Chi Đoàn thanh niên: 
          - BCH: + Phan Thị Hà- Bí thư chi đoàn
                      + Nguyễn Thị Long- P. Bí thư, kiêm Tổng phụ trách Đội
          - Tổng số đoàn viên: 8 đ/c
  5. Cán bộ giáo viên, công viên chức - Phân c«ng nhiÖm vô n¨m häc 2011-2012:
 
TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH T/ ĐỘ CM  Đảng   CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
1 Thái Khắc Hồng 18/ 12/ 57 ĐH X Bì thư chi bộ, Hiệu trưởng phụ trách chung
2 Nguyễn Thị Chung 20/ 01/ 74 ĐH X Hiệu phó, phụ trách chuyên môn, CTCĐ , tổ trưởng tổ TVTB
3 Phạm Thị Thanh Tâm 26/ 02/ 76 ĐH X GVCN lớp 1A-Tổ trưởng tổ 1,2,3. Bồi dưỡng K1. Thanh tra.
4 Thái Thị  Lân 24/ 10/ 65 ĐH   GVCN lớp 1B- PT Sao K 1
5 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/ 11/ 79 X GVCN lớp 2A -Tổ phó 1,2,3- KT K2
6 Nguyễn Thị Mai Hiếu 18/ 6/ 77 ĐH X GV CNL2B-- Kiêm Thư ký hội đồng
7 Nguyễn Thị Thành 03/ 10/ 74 X Dạy lớp 3A- Tổ phó 1,2,3- KT K3
8 Phạm Thị Yến 25/ 01/ 74 X Dạy lớp 3B- Kiêm PTĐ
9 Hoàng Văn Thụ 07/ 8/ 72 ĐH X   GVCN lớp 4A Tổ phó tổ 4,5- Kiêm KT K4-  TDTT 
10 Đào Thị Hạnh 05/ 9/ 81 ĐH X GVCN lớp 4B– Phụ trách BDHSG K4
11 Hoàng Văn Thắng 09/ 4/ 75 X GVCN lớp 5A Tổ trưởng tổ 4,5- KTK5- BDHSGK5
12 Bùi Hồng Hải 05/ 11/ 67 X GVCN L5A- Kiêm phụ trách lao động của trường
13 Lê Thị Thu 17/7/61 TC   GV 2 giảng dạy khối 1,2
14 Nguyễn Thị Thu Hoà 27/ 02/ 73 ĐH X GV2 Dạy khối 4,5
15 Nguyễn Thị Chung 10/ 8/ 76 ĐH X GV2- Dạy K2,3
16 Nguyễn Thị Long 14/ 9/ 75 ĐH   Đoàn đội- Giảng dạy khối  4,5
17 Thái Thị Phương Thuỳ 20/ 9/ 87 TC X Dạy A/nhạc (Khối 1,2,3,4,5) - Phụ trách công tác V/nghệ .
18 Phan Thị Hà 06/ 01/ 87 TC   Dạy Mỹ thuật (Khối 1,2,3,4,5)  - Kiêm công tác Đội-Sao K3
19 Nguyễn Thị Quỳnh 15/ 3/ 87   Dạy Anh văn (Khối 2,3,4,5)  
20 Chu Thị Liên   20/ 6/ 87   Dạy Tin học (Khối 2,3,4,5)  
21 Bùi Thị Hương 20/ 7/ 70 TC   Tổ trưởng tổ Hành chính- Kế toán.
22 Nguyễn Thị Thu Hà 20/ 7/ 66 TC   Thủ quỹ- văn thư  - Công tác Bảo hiểm TT.  
23 Kha Thị Thu Hương 08/ 8/ 88 TC   TV- TB- Phục vụ quản lý bán trú
24 Hoàng Thị Anh Đào 16/ 02/ 91 TC   Phụ trách Y tế học đường - Phục vụ quản lý bán trú
Đại học: 11; CĐ: 7 ; TC : 7 ; Biên chế: 18; Hợp đồng: 6 huyện: 3;Trường : 3
 4. Các tổ chuyên môn: gồm có 03 tổ: Tổ 1,2,3; Tổ 4,5 và tổ Hành chính
       3,1,  Tổ 1,2,3 gồm có 09 đồng chí sau:
 1. Phạm Thị Thanh Tâm – Tổ Trưởng, chỉ đạo chung, phụ trách K1; Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1A- ĐT: 01629250053
 2. Nguyễn Thị Thanh Huyền- Tổ phó phụ trách khối 2; Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2A- ĐT: 0388987743
 3. Nguyễn Thị Thành- Tổ phó phụ trách khối 3; Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3A
 4. Thái Thị Lân- Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1B- ĐT: 0987286965
 5. Nguyễn Thị Chung- Giáo viên 2
 6. Lê Thị Thu- Giáo viên 2
 7. Phạm Thị Yến- Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3B
 8. Nguyễn Thị Mai Hiếu- Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2B
 9. Nguyễn Thị Chung- Hiệu phó
       3.2,  Tổ 4,5  gồm có 11 đồng chí sau:
 1. Hoàng Văn Thắng  - Tổ Trưởng chỉ đạo chung, phụ trách K5 Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5A; Số điện thoại: 0973 713809
 2. Hoàng Văn Thụ- Tổ phó- Phụ trách khối 4; Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4A.
     Số điện thoại: 01673810671
 1. Đào Thị Hạnh- Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4B
 2. Bùi Hồng Hải- Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5B
 3. Phan Thị Phương Thuỳ- Giáo viên dạy Âm nhạc
 4. Phan Thị Hà- Giáo viên dạy Mỹ Thuật
 5. Nguyễn Thị Quỳnh- Giáo viên dạy Tiếng Anh
 6. Chu Thị Liên - Giáo viên dạy môn Tin học
 7. Nguyễn Thị Hoà- Giáo viên 2
 8. Nguyễn Thị Long- Tổng phụ trách Đội
 9.  Thái Khắc Hồng- Hiệu trưởng
       3.3, Tổ hành chính gồm các đồng chí sau:
 1. Bùi Thị Hương – Tổ Trưởng- Kế toán ; Số điện thoại:01684727971
 2. Nguyễn Thị Thu Hà – Tổ phó- phụ trách Văn thư, kiêm thủ quỹ; Số điện thoại: o1685299082
 3. Kha Thị Thu Hương- Phụ trách Thư viện, Thiết bị
 4. Hoàng Thị Anh Đào- Phụ trách công tác Y tế học đường
 
3.Kế Hoạch phát triển
* Diện tích khuôn viên: 4656 m2
- Cơ cấu các khối công trình:
+ Số Lượng phòng học: 10 phòng- Diện tích 560 m2; Có đủ ánh sáng điện, quạt.
+ Phòng chức năng : 1phòng- Diện tích 56 m2
+ Phòng TVTB: 1 phòng- Diện tích 56 m2
+ Phòng Đội: 1 phòng- Diện tích 30 m2
+ Văn phòng : 1 phòng- Diện tích 56 m2
+ Phòng Hiệu trưởng: 1 phòng- Diện tích 30 m2; Dùng làm phòng Tin; số máy: 10
+ Nhà bếp, nhà ăn bán trú: 1phòng- Diện tích 54 m2
+ Nhà xe học sinh: 2 nhà - Diện tích 100 m2
+ Nhà xe giáo viên: 01 nhà - Diện tích 30 m2
+ Nhà WC học sinh: 2 nhà - Diện tích 40 m2
+ Nhà WC giáo viên: 2 nhà - Diện tích 20 m2
+ Hệ thống điện, nước: Đầy đủ;  Nước giếng khoan; Bể chứa nước mưa 12 m3
 
       CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kế hoạch năm học 2012 – 2013

   Dự kiến
  2013 - 2014
   Dự kiến  
20134- 2015
Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh
Tổng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3   Lớp 5   Tổng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5        
Văn hoá 10 2 2 2 10 2 244 54 61 47 42 42 10 250 10 260
Anh văn 6     2 3 2 131     47 42 42 3 140 3 172
Tin học 6     2  
3
 
2 131     47 42 42  
3
 
140  
3
 
172
- Lộ trình phát triển của nhà trường:
      +  Đạt chuẩn mức độ I năm 2008.
      +  Phấn đấu đạt chuẩn mức độ II năm 2018.
                                                     Bài Sơn, ngày 22/02/2012
Hiệu trưởng :
 
Thái Khắc Hồng
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm non

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu học

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây