MN Tràng Sơn

Thành viên:admin admin     Bài viết: 300
Thứ sáu - 17/02/2012 08:55
MỘT SÔ THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Giới thiệu chung:
- Tên trường: Mầm non Tràng Sơn
- Địa chỉ: Xóm 6 – Tràng Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- Số điện thoại: 0383717267
- Website hoặc hộp thư điện tử email: mntrangson.dl@nghean.edu.com
- Sơ lược lịch sử nhà trường:  
- Năm thành lập: 1968
- Một số thành tích nổi bật như:
- GVGD các cấp:
* Năm học: 1993 – 1994:
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 1(Cô: Đậu Thị Hường)
* Năm học 1994 – 1995:
-  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1 (Cô: Đậu Thị Hường)
* Năm học 1995 – 1996:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1 (Cô: Nguyễn Thị Mùi)
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 2 (Cô: Nguyễn Thị Năm; Nguyễn Thị Nghệ)
* Năm học 1996 – 1997:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1 (Cô: Nguyễn Thị Mùi)
- Giáo viên giỏi huyện: 1 (Cô: Nguyễn Thị Năm)
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 2 (Cô: Lương Thị Hoa; Nguyễn Thị Nghệ)
* Năm học 1997-1998:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 ( Cô:  Đậu Thị Hường)
Giáo viên dạy giỏi huyện : 1   ( Cô: Hà Thị Tâm )
* Năm học 1998-1999:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Nguyễn Thị Mùi)
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 3 ( Cô: Nguyễn Thị Cầu, Lương Thị Hoa, Phan Thị Huyền)
* Năm học: 1999-2000:
Giáo viên dạy giỏi huyện : 3 (Cô: Nguyễn Thị Nghệ, Nguyễn Thị Cầu,Phan Thị Huyền
* Năm học :2000-2001:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Nguyễn Thị Mùi)
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 5 (Cô: Nguyễn Thị Nghệ, Nguyễn Thị Nhường ,Phan Thị Huyền,Nguyễn Thị Nhân ,Nguyễn Thị Quang)
* Năm học 2001-2002
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 1 ( Cô:  Đậu Thị Hường)
- Giáo viên dạy giỏi huyện : 1   (Cô: Nguyễn Thị Nhường,Nguyễn Thị Nhân ,Trần Thị San)
* Năm học:2002-2003
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Nguyễn Thị Mùi)
- Giáo viên giỏi huyện: 1 (Cô: Nguyễn Thị Nhường )
- Giáo viên dạy giỏi huyện : 5 (Cô: Nguyễn Thị Cầu, Nguyễn Thị Nhường ,Nguyễn Thị Nhân ,Nguyễn Thị Quang Hoàng Thị Hương)
* Năm học 2003-2004
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Nguyễn Thị Mùi)
* Năm học 2004-2005
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Trần Thị Thu)
* Năm học 2005-2006
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Trần Thị Thu)
Giáo viên  giỏi huyện: 1 (Cô: Nguyễn Thị Nhường)
* Năm học 2006-2007
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Trần Thị Thu)
* Năm học 2007-2008
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Trần Thị Thu)
- Đạt: Lao động giỏi: 1 (Đậu Thị Hường)
* Năm học 2008-2009
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô: Trần Thị Thu)
- Giáo viên dạy giỏi huyện : 4 (Cô: Nguyễn Thị Nhân,Phan Thị Thúy Hằng,Trần Thị San,Trương Thị Dung)
* Năm học 2009-2010:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:1 (Cô Nguyễn Thị Nhường)
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 4 (Nguyễn Thị Nhân,Phan Thị Thúy Hằng,Trần Thị San,Trương Thị Dung)
* Năm học 2010-2011
- Chiến sỹ TĐCCS: 2 (Cô: Nguyễn Thị Nhường, Phan Thị Thúy Hằng)
- Giáo viên dạy giỏi huyện: 3 (Cô,Phan Thị Thúy Hằng,Trần Thị Hoa,Trương Thị Dung)
 - Đạt chuẩn quốc gia : Chưa
2. Tổ chức bộ máy:
- Ban giám hiệu:
* Hiệu trưởng
+ Họ tên : Nguyễn Thị Nhường
+ Số điện thoại di động: 01668614323
+ Hộp thư điện tử (email): nhuongmnts@gmail.com
* Phó Hiệu trưởng 1:
+ Họ tên :  Phan Thị Thúy Hằng
+ Số điện thoại di động: 0989475949
* Phó Hiệu trưởng 2:
+ Họ tên :  Đinh Thị Hương
+ Số điện thoại di động: 01668704328
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban giám hiệu:
* Hiệu trưởng: Phụ trách chung, chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trư­ờng: Công tác mưu XDCSVC; Quản lý trẻ; quản lý Tài chính, tài sản, Công tác tổ chức; Khen thư­ởng; Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn. Bồi d­ưỡng đội ngũ giáo viên giỏi; Chỉ đạo phổ cập giáo dục. Chỉ đạo CM tổ Mẫu giáo.
          * Phó Hiệu trưởng 1: Phụ trách công tác chuyên môn, XD kế họach chuyên môn khối 4, 5 tuổi.  Phụ trách công tác phổ cập: Chỉ đạo Điều tra, nhập thông tin, xử lý số liệu, quản lý hồ sơ phổ cập. CĐ tuyên truyền, công tác vệ sinh, môi trư­ờng; Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, mọi hoạt động tổ Mẫu giáo. 
* Phó Hiệu trưởng 2: Phụ trách công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn khối 2,3 tuổi ; chỉ đạo chuyên đề, Chỉ đạo ngày hội ngày lễ; Phụ trách công tác quản lý thiết bị thư viện. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, mọi hoạt động tổ Nhà trẻ. Quản lý công tác bán trú, chỉ đạo cân đo, khám sức khoẻ.
 
- Tổ chuyên môn Mẫu giáo:
+ Họ tên tổ trưởng: Trần Thị San
+ Số điện thoại: 0988860224
+ Tổ phó: Trần Thị Hoa
+ Số điện thoại: 01675820886
+ Số lượng thành viên của tổ: 9
* Tổ chuyên môn Nhà trẻ:
+ Họ tên tổ trưởng: Nguyễn Thị Đông
+ Số điện thoại: 01686664789
+ Tổ phó: Tăng Thị Linh
+ Số điện thoại: 0985707205
+ Số lượng thành viên của tổ: 11
3. Kế hoạch phát triển
- Diện tích khuôn viên: 5707 m2
- Cơ cấu các khối công trình:
+ Số lượng phòng học: 14
+ Phòng chức năng: 7 (Hiện đang trong quá trình xây dựng)
- Số lớp, số học sinh năm học 2011-2012:
 
    Khối lớp Số lớp, nhóm     Số cháu         Trong đó : Bán trú
Số lớp, nhóm      Số cháu
   Nhà trẻ 3 60 2 40
   Mẫu giáo 11 330 10  
   Cộng 14 390 12 306
 
- Số lớp, số học sinh năm học 2012-2013:
 
    Khối lớp Số lớp, nhóm     Số cháu         Trong đó : Bán trú
Số lớp, nhóm      Số cháu
   Nhà trẻ 3 60 2 40
   Mẫu giáo 12 336 10 266
   Cộng 15 396 12 306
 
- Số lớp, số học sinh năm học 2013-2014:
 
    Khối lớp Số lớp, nhóm     Số cháu         Trong đó : Bán trú
Số lớp, nhóm      Số cháu
   Nhà trẻ 3 60 2 40
   Mẫu giáo 12 338 10 266
   Cộng 15 398 12 306
 
  • Số lớp, số học sinh năm học 2014-2015:
 
    Khối lớp Số lớp, nhóm     Số cháu         Trong đó : Bán trú
Số lớp, nhóm      Số cháu
   Nhà trẻ 3 60 2 40
   Mẫu giáo 12 338 10 266
   Cộng 15 398 12 306
 
- Lộ trình phát triển của nhà trường:
+ Năm nào đạt chuẩn mức độ 1: Phấn đấu năm 2012
+ Mức độ 2: Phấn đấu năm 2016.
 
                                                    Tràng Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2012
                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
                                                             Nguyễn Thị Nhường
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm non

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu học

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây